Контакт

Адреса: ул."Илинденска" бр: 13a - Крушево

Тел: 048 477 925

Tел/Факс: 048 477 077

Дежурна служба - тел: 048 477 106

078 - 315 - 487 - Детско одделение

078 - 315 - 485 - ИМП

075 - 220 - 834 - Рентген

078 - 315 - 489 - Администрација

078 - 315 - 489 - Лице овластено за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување по Законот за заштита на укажувачи, Ана Тирчоска дипл. правник

078 - 315 - 489 - Службено лице за посредување за информации од јавен карактер - Ана Тирчоска

е-mail 1: zdkrusevo@zdravstvo.gov.mk

е-mail 2: zdravdomkrusevo@freemail.com